Jaarcijfers

De stichting is opgericht op 21 december 2021 en heeft in 2021 nog geen inkomsten en uitgaven.
De cijfers over 2022 zullen na afloop van het boekjaar worden gepubliceerd.