Nieuws

De stichting verzorgt jaarlijks tijdens een Legion of Honor Ceremonie de uitreiking van de Legion of Honor Awards.
De eerstvolgende ceremonie zal plaats vinden plaats op donderdag 14 september 2023 in Amsterdam.


Tevens kan er op verzoek maximaal één keer per kwartaal een kleinere ceremonie plaatsvinden.

Nominaties voor kandidaten voor een Legion of Honor Award kunt U indienen bijvoorkeur per email.

Zie de contactpagina voor meer informatie.

  • Stichting opgericht.De oprichtingsacte van de Four Chaplains Memorial Foundation Nederland is op 21 december 2021 getekend bij Notariskantoor Louwerens & Jaquet te Woerden. De stichting ondersteunt daarmee het werk van de Trustee Nederland zoals dat al vele jaren in Nederland gebruikelijk is. Tevens wordt op deze manier de Amerikaanse organisatie in Nederland als rechtspersoon vertegenwoordigt.

v.l.n.r. op de foto:
Nico van der Steeg (voorzitter), mr. Udo Louwerens,
Bert van Elk (secretaris) en Jos Borghols (penningmeester)